Niet-aangeboren hersenletsel

Kansen zien
Jij bent onderzoekend en inventief

Werken aan een waardevol nieuw leven. Je verdiept je in de geschiedenis van cliënten en sluit aan bij hun interesses in relatie tot de mogelijkheden. Samen met hen én hun netwerk ga je op zoek naar kansen. Jij ondersteunt bij het aanbrengen van structuur, het creëren van overzicht en het leggen van verbindingen. Je bent alert op wat haalbaar is en maakt graag gebruik van technologie. Je bent geduldig en kunt samen ook de humor van een lastige situatie inzien. Want plezier hebben en de boel af en toe eens relativeren geeft lucht. Niet alleen voor de cliënten, ook voor jou en je collega’s. Jullie steunen elkaar in lastige situaties en helpen elkaar met nieuwe inzichten.

Leren omgaan met de gevolgen
Hersenz

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen bij Siza een behandelprogramma ‘Hersenz’ volgen. Dat kan aansluitend aan revalidatie of een tijd daarna. Dit behandelprogramma is gericht op het beter leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel en het vergroten van zelfstandigheid en welzijn. Dit behandelprogramma is in samenwerking ontwikkeld door 12 zorgorganisaties in Nederland. Het programma wordt uitgevoerd door begeleiders, behandelaren en fysiotherapeuten van Siza.

NAH++
hoog complexe zorg

Bij de NAH++ cliënten is er sprake van een complexe combinatie van stoornissen die direct of indirect samenhangen met het hersenletsel. Veel van deze cliënten hebben voortdurend begeleiding en toezicht nodig.

Als begeleider NAH++ krijg je te maken met hoog complexe zorg op het gebied van niet-aangeboren-hersenletsel en bijkomende problematiek. Jij bent daarom iemand die stressbestendig is en weet hoe je moet handelen in crisissituaties. 

Verder werk je actief samen in een multidisciplinair team. Het is een afdeling die nieuw wordt opgezet in samenwerking met Pro Persona en InteraktContour, dus wat de zorgverlening exact in gaat houden zal de komende periode duidelijk worden.

Collega's over werken bij Siza
Mooie zoektocht

“Als iemand opeens iets niet meer kan, heeft dat impact op hem en zijn netwerk. Ook op mij als begeleider. Ik begeleid cliënten en hun naasten bij de acceptatie van die ingrijpende verandering. Het mooie daaraan vind ik de zoektocht naar wat nog wél kan. Ik begeleid de cliënt om dat wat gisteren nog niet lukte vandaag wellicht mogelijk te maken.”

Bij wie ligt je hart?

Wie wil jij begeleiden bij prettig wonen, werken en leren? Bij sporten, dansen, zingen en vrienden maken?

Matige tot ernstige verstandelijke beperking

Bekijken

Licht verstandelijke beperking / autisme

Bekijken

Lichamelijke beperking

Bekijken

Niet-aangeboren hersenletsel

Bekijken

Ernstig meervoudige beperking

Bekijken

Kinderen en jongeren

Bekijken

Sociaal domein

Bekijken

Ondersteuning van de zorg

Bekijken
Robbert Bitter
(recruiter bij Siza)
geeft je graag antwoord

Heb je vragen?

Lees in onze privacyverklaring hoe Siza met je persoonsgegevens omgaat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.