Niet-Aangeboren Hersenletsel

Een leven vóór en een leven ná

Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) hebben een leven vóór en een leven ná. Een ernstige gebeurtenis heeft hersenletsel veroorzaakt, met blijvende gevolgen. Voor henzelf en hun omgeving. Fysiek en mentaal zijn ze niet meer wie ze waren, en hun gedrag en emoties kunnen zijn veranderd. Aanvaarden wat niet meer is en daarmee om leren gaan. Ontwikkelen wat nog kan om zo weer de balans te vinden.

Het begeleiden van mensen met NAH

Als begeleider van een cliënt met Niet-Aangeboren Hersenletsel werk je aan een waardevol nieuw leven. Je verdiept je in de geschiedenis van de cliënt en sluit aan bij zijn/haar interesses in relatie tot de mogelijkheden. Samen met de cliënt én hun netwerk ga je op zoek naar kansen. Jij ondersteunt bij het aanbrengen van structuur, het creëren van overzicht en het leggen van verbindingen. Je bent alert op wat haalbaar is en maakt graag gebruik van technologie. Je bent geduldig en kunt samen ook de humor van een lastige situatie inzien. Want plezier hebben en de boel af en toe eens relativeren geeft lucht. Niet alleen voor de cliënten, ook voor jou en je collega’s. Jullie steunen elkaar in lastige situaties en helpen elkaar met nieuwe inzichten. Jij kunt de cliënt eigen regie naar vermogen geven. 

NAH+

Bij de NAH+ cliënten is er sprake van een complexe combinatie van stoornissen die direct of indirect samenhangen met het hersenletsel. Veel van deze cliënten hebben voortdurend begeleiding en toezicht nodig.

Als begeleider NAH+ krijg je te maken met hoog complexe zorg op het gebied van niet-aangeboren-hersenletsel en bijkomende problematiek. Jij bent daarom iemand die stressbestendig is en weet hoe je moet handelen in crisissituaties. 

“Ik begeleid de cliënt om dat wat gisteren nog niet lukte vandaag wellicht mogelijk te maken.”

Behandelprogramma Hersenz

Het behandelprogramma ‘Hersenz’ is in samenwerking ontwikkeld door 12 zorgorganisaties in Nederland en wordt uitgevoerd door begeleiders, behandelaren en fysiotherapeuten van Siza. Dit behandelprogramma is gericht op het beter leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel en het vergroten van zelfstandigheid en welzijn van de cliënt. 

Bij wie ligt je hart?

Wie wil jij begeleiden bij prettig wonen, werken en leren? Bij sporten, dansen, zingen en vrienden maken?

Matige tot Ernstige Verstandelijke Beperking

Bekijken

Licht Verstandelijke Beperking / Autisme

Bekijken

Lichamelijke Beperking

Bekijken

Niet-Aangeboren Hersenletsel

Bekijken

Ernstig Meervoudige Beperking

Bekijken

Kinderen en Jongeren

Bekijken

Sociaal Domein

Bekijken

Ondersteuning van de zorg

Bekijken
Robbert Bitter
(recruiter bij Siza)
geeft je graag antwoord

Heb je vragen?

Lees in onze privacyverklaring hoe Siza met je persoonsgegevens omgaat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.