Sociaal Domein

Een stabiele basis creëren

Individuen, gezinnen en jongeren in het Sociaal Domein hebben vragen op verschillende vlakken en in allerlei situaties. Thuis, op school of elders in de maatschappij. Vaak gaat het om situaties die langdurig spelen en waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Bijvoorbeeld wijkteams, huisartsen of jeugdzorg. De variatie in situaties is groot en vraagt flexibiliteit. Werken in het Sociaal Domein draait om samenwerken.

Het begeleiden van mensen in het Sociaal Domein

Soms ben je bezig met de basis, een (t)huis om te wonen. Een volgend moment coach je een gezin naar een betere gezinssituatie. Je werkt gericht aan het krijgen van vertrouwen. Het gaat over de ander zien en in contact komen en er zijn. Je staat naast elkaar. Het sociaal domein kenmerkt zich door grote afwisseling, het ambulante karakter en de vele partners met wie jij samenwerkt. Jij houdt van avontuur, uitproberen en contacten leggen. Je bent verantwoordelijk en beheert je eigen agenda.

Het is belangrijk om te weten dat je binnen het Sociaal Domein te maken kunt krijgen met het begeleiden van alle doelgroepen.
Meer weten over de doelgroepen? Neem een kijkje op de volgende pagina's:

'Uitdaging is voor mij mensen en netwerken met elkaar te verbinden zodat thuissituaties verbeteren.'

Bij wie ligt je hart?

Wie wil jij begeleiden bij prettig wonen, werken en leren. Sporten, dansen, zingen en vrienden maken. Of gewoon lekker tv kijken.

Matige tot Ernstige Verstandelijke Beperking

Bekijken

Licht Verstandelijke Beperking / Autisme

Bekijken

Lichamelijke Beperking

Bekijken

Niet-Aangeboren Hersenletsel

Bekijken

Ernstig Meervoudige Beperking

Bekijken

Kinderen en Jongeren

Bekijken

Sociaal Domein

Bekijken

Ondersteuning van de zorg

Bekijken
Diana Visch
(recruiter bij Siza)
geeft je graag antwoord

Heb je vragen?

Lees in onze privacyverklaring hoe Siza met je persoonsgegevens omgaat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.