De Medische Dienst van Siza

Hoogwaardige zorg op maat

Binnen de medische dienst werken we met een multidisciplinair medisch behandelteam bestaande uit: artsen VG, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en een psychiater. Het team wordt op inhoud aangestuurd door de Medisch Directeur (arts) en de dagelijkse leiding ligt bij de praktijkmanager.

We verstrekken medische zorg en behandeling aan mensen met een beperking, waarbij we alles doen, van medicatiebeheer tot gespecialiseerde behandelingen voor specifieke medische aandoeningen. We werken samen met andere zorgprofessionals, waaronder huisartsen, specialisten en fysiotherapeuten. Dit is van essentieel belang om de best mogelijke zorg te bieden aan cliënten met complexe medische behoeften.

De casuïstiek waar we mee te maken krijgen, is divers. Siza is een ‘gemengde’ zorgorganisatie. Wij leveren zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking èn niet aangeboren hersenletsel (NAH). Ook specialiseren we ons steeds meer in de zorg aan mensen met NAH+(+). Kenmerkend voor deze doelgroep is de sector overstijgende aanpak die nodig is voor goede zorg (onder andere vanuit de gehandicaptenzorg en de psychiatrie).

Lees hieronder verder over de verschillende functies binnen de Medische Dienst 💉

Arts VG

Je bent als Arts VG bij Siza elke dag bezig met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Omdat Siza streeft naar participatie in de maatschappij voor mensen met een beperking, woont een groot deel van de cliënten midden in de maatschappij in kleinschalige woonvoorzieningen in steden en dorpen. Sinds de start van de Arts VG-opleiding leidt Siza aios Artsen VG op. Er zijn continu 2 of 3 artsen in opleiding wat een leuke dynamiek in het team geeft. Op de AVG-praktijk Siza Arnhem zien we mensen met een verstandelijke beperking die door de huisarts verwezen zijn. 

Verpleegkundig Specialist

Als Verpleegkundig Specialist word je gekoppeld aan woonlocaties van Siza. Je neemt zelfstandig anamnese af en voert behandelingen uit binnen het vakgebied. Daarnaast voer je regie over de inzet van behandelingen door andere behandelaren binnen Siza en je bent in die rol ook verantwoordelijk voor het multidisciplinair overleg. Hierbij werk je samen met een breed multidisciplinair team bestaande uit onder andere artsen, verpleegkundigen, paramedici en gedragskundigen.

Specialist Ouderengeneeskunde

Een Specialist Ouderengeneeskunde bij Siza is een medische professional met expertise in de zorg voor oudere volwassenen en mensen met complexe zorgbehoeften. Als specialist heb je diepgaande kennis van de gezondheidszorg en een diep begrip van de specifieke behoeften van cliënten bij Siza. Je bent verantwoordelijk voor het diagnosticeren en behandelen van medische aandoeningen. Daarnaast werk je nauw samen met andere zorgverleners en draag je bij aan de algehele kwaliteit van zorg voor de cliënten. Je hebt kennis van de richtlijnen in jouw vakgebied en weet deze ‘patient centered’ toe te passen.

 

Huisarts/Basisarts

Als huisarts bij Siza ben jij de eerstelijnszorgverlener die de medische behoeften van onze cliënten beheert. Je bent het vertrouwde gezicht voor veel van onze cliënten en biedt zorg en ondersteuning bij diverse medische kwesties. Het is jouw verantwoordelijkheid om diagnoses te stellen, behandelingen voor te schrijven en preventieve zorg te bieden. Je werkt nauw samen met multidisciplinaire teams en zorgt voor de coördinatie van de zorg voor jouw patiënten. Omdat je begrijpt dat cliënten met een beperking specifieke behoeften hebben, bied je persoonlijke zorg om hun kwaliteit van leven te verbeteren. Als huisarts bij Siza draag je bij aan onze missie om hoogwaardige zorg en ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking.

Vacatures

Deel uitmaken van de medische dienst? Dat kan! We hebben op dit moment de volgende vacatures open staan:

Eerst meer informatie?
Stuur onze recruiter Robbert een appje op 06 205 302 96 of mail naar werken@siza.nl.

Diana Visch
(recruiter bij Siza)
geeft je graag antwoord

Heb je vragen?

Lees in onze privacyverklaring hoe Siza met je persoonsgegevens omgaat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.