Voor wie je werkt

Bij wie voel jij je thuis?

Cliënten willen prettig wonen, werken en leren. Sporten, dansen, zingen en vrienden maken. Of gewoon lekker tv kijken. Ze willen hun eigen leven leiden. Erbij horen. Net als jij.

Matige tot Ernstige Verstandelijke Beperking

matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking

Bekijken

Licht Verstandelijke Beperking / Autisme

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) of een autisme spectrum stoornis (ASS) ervaren zelf niet altijd dat ze een beperking hebben. Soms wonen ze zelfstandig. De manier waarop ze waarnemen en denken, zorgt voor specifiek gedrag. Bijvoorbeeld impulsief of rigide. Daarom hebben mensen met een LVB of ASS behoefte aan verduidelijking van hun wereld.

Bekijken

Lichamelijke Beperking

Mensen met een (ernstige) lichamelijke beperkingen leven hun leven, net als jij, graag zo normaal mogelijk. Met begeleiding en (intensieve verpleegkundige) zorg. En als het even kan met behulp van slimme technologie. De aard van de hulpvraag is zeer divers en hangt af van de ziekte of aandoening.

Bekijken

Niet-Aangeboren Hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben een leven vóór en een leven ná. Een ernstige gebeurtenis heeft hersenletsel veroorzaakt, met blijvende gevolgen. Voor henzelf en hun omgeving. Fysiek en mentaal zijn ze niet meer wie ze waren, en hun gedrag en emoties zijn veranderd. Aanvaarden wat niet meer is en daarmee om leren gaan. Ontwikkelen wat nog kan om zo weer de balans te vinden.

Bekijken

Ernstig Meervoudige Beperking

Mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) hebben hun hele leven zorg en ondersteuning nodig. Voor hen is de wereld vaak lastig te begrijpen. Dat maakt het gedrag vaak ook onvoorspelbaar. De ontwikkelingsleeftijd van mensen met EMB ligt rond de 24 maanden. Bij deze groep is het belangrijk om aan te sluiten op de mogelijkheden die er zijn.

Bekijken

Kinderen en Jongeren

Kinderen en jongeren met een beperking hebben een andere start in het leven. Wonen, logeren, naar school gaan: het gaat vaak niet vanzelf. Ze hebben vaak extra begeleiding en ondersteuning nodig. En dat geldt ook voor hun ouders, broertjes en zusjes. Jij kijkt, samen met de omgeving van het kind of de jongere, naar welke ondersteuning, behandeling en therapie het beste past.

Bekijken

Sociaal Domein

Individuen, gezinnen en jongeren in het sociaal domein hebben vragen op verschillende vlakken en in allerlei situaties. Thuis, op school of elders in de maatschappij. Vaak gaat het om situaties die langdurig spelen en waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Bijvoorbeeld wijkteams, huisartsen of jeugdzorg. De variatie in situaties is groot en vraagt flexibiliteit. Werken in het sociaal domein draait om samenwerken.

Bekijken

Ondersteuning van de zorg

De collega’s in de zorg hebben voor het goed uit kunnen voeren van hun werk verschillende wensen en behoeften. Zo is het belangrijk dat leveranciers op tijd betaald krijgen. Dat collega’s intern opleidingen en workshops kunnen volgen. En dat er actief naar nieuwe collega’s wordt gezocht. Hiervoor zijn teams in verschillende vakgebieden actief. Het goed ondersteunen van de zorg vraagt luisteren naar wat echt nodig is en dit samen organiseren.

Bekijken

Leonie Roodhuizen
(recruiter bij Siza)
geeft je graag antwoord

Heb je vragen?

Lees in onze privacyverklaring hoe Siza met je persoonsgegevens omgaat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.