Ontdek Het Dorp in Arnhem

De toekomst

Voor de komende jaren staan in Het Dorp ingrijpende veranderingen voor de deur. Om in de toekomst het zorgaanbod beter aan te laten sluiten bij de veranderende vraag is modernisering nodig.

Een mooi voorbeeld van deze ontwikkelingen is Oosterveld 1: een hightech gebouw waar de nieuwe technology en innovatie ingezet wordt. een gebouw waar mensen met ademhalingsondersteuning wonen en waar we mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen trainen.  

De komende jaren wordt de leefomgeving van de bewoners op Het Dorp stap voor stap vernieuwd. Een mooie groene, duurzame en toegankelijke wijk waarin zowel mensen mét als zonder beperking wonen. Een wijk waar iedereen wil en kan wonen. Een nieuwe wijk waar wij de specialistische zorg kunnen bieden waar we goed in zijn en waar slimme uitvindingen ervoor zorgen dat mensen met een beperking nog meer hun eigen leven makkelijker kunnen maken.

Het Dorp

 

Het Dorp is een bijzondere wijk in Arnhem voor mensen met een ernstige lichamelijke, meervoudige handicap of niet-aangeboren hersenletsel. Naast een groot aantal woningen beschikt Het Dorp over allerlei voorzieningen zoals een bakker, een sportschool en activiteitencentra. Door de specifieke aanpassingen in de wijk en in de woningen is Het Dorp een veilige leefomgeving, waarin men zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen.

Werken op Het Dorp

Iedere woonlocatie en ieder activiteitencentrum in Het Dorp richt zich op het ondersteunen van groepen cliënten met vergelijkbare ondersteuningsvragen. De locaties zijn daarop afgestemd en ademen daarmee ieder hun eigen sfeer uit.

De begeleiding van de cliënten is individueel en gericht op ondersteunen in de zelfregie. Hiervoor heeft iedere cliënt een persoonlijk begeleider. Alle afspraken worden opgenomen in een individueel ondersteuningsplan (IOP). Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd met alle betrokkenen. Het is de basis voor de individuele begeleiding van de cliënt. Afhankelijk van de indicatie en de locatie waar men woont, is er ook sprake van beschikbaarheid van verpleegkundige hulp en een wakende nachtdienst.

De teams bestaan uit een teamleider, (activiteiten) begeleiders, assistent (activiteiten) begeleiders, assistent cliëntenzorg en leerlingen. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige beschikbaar. Voor diensten waarbij sprake is van verblijf met behandeling werken de medewerkers samen met andere disciplines zoals een gedragskundige en de (para-) medische dienst van Het Dorp.

Midden in het groen, maar toch dichtbij de stad

Het Dorp ligt midden in het groen aan de rand van het centrum van Arnhem. Ook Nationaal Park de Hoge Veluwe, Burgers Zoo en het Openluchtmuseum zijn dichtbij.

In de wijk bevinden zich allerlei voorzieningen voor zowel de bewoners van Het Dorp als voor de bewoners uit de omringende wijken. De cliënten kunnen in Het Dorp wonen, inkopen doen, werken en recreëren. Naast de zes activiteitencentra zijn er een restaurant, een bakkerij, een apotheek, een huisartsencentrum, een kerkelijk centrum, een postagentschap en een sporthal. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor mensen met een handicap.

In de vijftien woonlocaties binnen de wijk heeft iedere cliënt een eigen woning. Daarnaast is er de mogelijkheid om in een gemeenschappelijke ruimte samen te eten en te recreëren.

Contactgegevens

Meet en Match Online

Heb je een afgeronde opleiding in Zorg en Welzijn en wil je meer weten over het werken bij Siza op Het Dorp?
Meld je aan voor de wekelijkse Meet & Match Online!

Wanneer:
Elke dinsdag starten wij om 14:00 uur.
Meer informatie volgt na aanmelding.

Aanmelden

 

Leonie Roodhuizen
(recruiter bij Siza)
geeft je graag antwoord

Heb je vragen?

Lees in onze privacyverklaring hoe Siza met je persoonsgegevens omgaat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.