Ontdek Schoppenkoning 18

Ontdek de nieuwste locatie van Siza waarin mensen met een ernstig verstandelijk beperking én moeilijk verstaanbaar gedrag een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden.

De woonlocatie
Schoppenkoning 18

Schoppenkoning 18 is een gloednieuwe woonlocatie voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking en ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’. Binnen de woningen hebben mensen hun eigen, veilige plek: een appartement met een eigen woonkamer, slaapkamer, badkamer en een tuin.

In de gezamenlijke ruimtes van Schoppenkoning 18 kunnen cliënten samen activiteiten doen. Hiermee volgen we de Triple C-methodiek: mensen hebben anderen nodig om mens te worden en blijven. Andere pijlers van Triple-C zijn: onvoorwaardelijke ondersteuning door vaste begeleiders die zich oprecht aan de cliënt verbinden, en betekenisvolle daginvulling.

Passende zorg voor mensen met EVB+ 
De ambitie

De nieuwbouw is onderdeel van onze ambitie om expert te zijn in de zorg voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking en ‘moeilijk verstaanbaar gedrag’ (EVB+). Met deze ambitie willen we het volgende bereiken: een goed leven voor cliënten, en een fijne werkomgeving voor medewerkers. Op Schoppenkoning 18 (SK18) brengen we de ambitie op de volgende manieren in de praktijk: 

  • SK18 heeft 6 woningen. Elke woning heeft ruimte voor vier tot zes bewoners. Binnen de woning hebben mensen hun eigen, veilige plek: een appartement met een eigen woonkamer, slaapkamer, badkamer en een tuintje.
  • In de gezamenlijke ruimtes kunnen bewoners samen activiteiten doen.contacten met medebewoners/anderen zijn belangrijk. Dit is ook een thema van de Triple-C-methodiek die we volgen: mensen hebben anderen nodig om mens te worden en blijven.  
  • Vaste begeleiders verbinden zich aan de bewoners, zodat zij zoveel mogelijk dezelfde mensen zien waardoor ze veiligheid ervaren. Deze begeleiders ondersteunen de bewoners bij het wonen en bij de (betekenisvolle) daginvulling.  
  • Bij die daginvulling staan de bijdrage en mogelijkheden van de cliënt voorop.
    Want meedoen en meetellen is een belangrijk onderdeel van een goed leven. Wat de bewoner niet lukt neemt de begeleider over, of we doen het samen. 

Aan de slag in een nieuw team?
Vacatures

Deel uitmaken van één van de teams op deze locatie? Dat kan! Bekijk hieronder de openstaande vacatures. 

Begeleider MBO 3 | Schoppenkoning 18
Persoonlijk Begeleider MBO4 | Schoppenkoning 18
Persoonlijk Begeleider Plus | Schoppenkoning 18

Meer informatie?
Stuur de teamleider Anna Marije gerust een appje via +31 6 51726544.

Anders denken, kijken en doen
Triple-C methode

Triple-C neemt niet het probleemgedrag, maar de menselijke behoeften als uitgangspunt. Doel van Triple-C is ‘het gewone leven ervaren’, met alles wat daarbij hoort: een plek waar je je veilig en thuis voelt, mensen waarop je kunt bouwen en een betekenisvolle invulling van de dag. Dat is waar coaches (begeleiders) en cliënten elke dag samen aan werken. Als begeleider werk je integraal op de locatie. Het ene moment ondersteun je de cliënt met ADL-taken en het andere moment biedt je dagbesteding op de woning of ergens anders op het park 's Koonings Jaght.

Als dat lukt, krijgen cliënten steeds meer vertrouwen. In zichzelf, in de ander en in hun omgeving. Stress en probleemgedrag verdwijnen naar de achtergrond.

Triple-C vraagt om anders denken, anders kijken en anders doen. Wil jij je hier in bekwamen? Laat het ons weten. Dan kijken we naar de mogelijkheden voor jou.

Lees meer over triple-c

Diana Visch
(recruiter bij Siza)
geeft je graag antwoord

Heb je vragen?

Lees in onze privacyverklaring hoe Siza met je persoonsgegevens omgaat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.