Waar maak jij je sterk voor?

Wij vragen collega’s met een leidinggevende functie regelmatig naar waar zij zich sterk voor maken bij Siza. Lees hun verhalen op deze pagina.

Teamleider 's Koonings Jaght
Simon Rasing

'Toen ik 5 jaar geleden bij Siza kwam werken had ik als quote op mijn CV staan.'

"Mijn drijfveer is het verbeteren van het welzijn van een ander, in de minimalistische zin van het woord. Een stap vooruit kan zo klein zijn, desalniettemin kan ik hier groots van genieten"

Dat was mijn missie en daar heb ik mij de afgelopen 4 jaar samen met mijn team volledig op gestort. Dan wil ik ook de nadruk leggen op ''samen''. Met het team pakte we alles aan, geen casus was te veel. Met twee zieken en geen vervanging wisten we er toch wat van te maken. Want helaas moet je soms roeien met de riemen die je hebt. Verbazingwekkend genoeg kwamen daar juist de allermooiste momenten uit voort. Samen de schouders eronder zetten. Samen ervoor zorgen dat onze cliënten het iedere dag naar hun zin hadden, zich konden ontwikkelen en hun dromen konden navolgen. Samen staan we sterk.

Teamleider Kind & Jeugd
Esther Raanhuis

'Ik loop iedere dag met een glimlach door de poort van mijn locatie. Elke dag opnieuw zie ik mijn collega's met passie en enthousiasme werken. Zij zorgen voor sfeer en warmte op de locaties, waar kinderen en jongeren met een beperking terecht kunnen voor dagbesteding, logeren of om te wonen. Het moment dat je voor het eerst met je kind bij een zorginstantie aanklopt is voor ouders niet makkelijk. Zij hebben dan in veel gevallen al moeizame jaren achter de rug met een kind die een beperking heeft en waarvoor ze hulp van zorgprofessionals nodig hebben.

Ik wil ouders en kinderen een warm welkom bieden bij Siza. Ontvangst met een glimlach in de woning, bij de logeeropvang of bij het kinderdagcentrum en een mooi kindvriendelijk speelterrein. Een plek die er verzorgd en schoon uitziet waar je ontvangen wordt door medewerkers die met passie werken en kennis van zaken hebben. Die kennis doen zij op doordat zij gedurende jaren dat ze bij ons werken de ruimte krijgen om te groeien en er de ruimte is om de vleugels uit te slaan. Door als teamleidster een fijne en veilige werkplek te creëren voor mijn medewerkers kunnen zij hierdoor groeien in hun vak om zo de beste zorg te leveren.

Daar maak ik mij sterk voor.'

Teamleider 's Koonings Jaght
Kaja Jansie-Bos

'Buiten kaders denken en op zoek gaan naar kansen en mogelijkheden voor mijn collega's.'

'Een tijdje geleden had ik een medewerker op een woongroep die de wens had om iets anders te gaan doen. Om te voorkomen dat ze buiten de organisatie terecht zou komen heb ik haar uit het rooster gehaald en haar de mogelijkheid gegeven om rond te kijken op plekken die ze binnen de organisatie, had uitgezocht op eigen interesse. Nu werkt ze naar alle tevredenheid op een AC.

Siza biedt zoveel kansen en mogelijkheden voor iedereen die hiervoor open staat! Vanuit mijn eigen ervaring kan ik mensen ondersteunen en stimuleren bij veranderingen of ontwikkel vragen. Bijna 22 jaar werk ik nu bij Siza. Ik ben begonnen in het jaar 2000 als begeleider. De afgelopen jaren heb ik in verschillende functies met verschillende doelgroepen gewerkt. Ik heb binnen Siza alle mogelijkheden gekregen om me te scholen, te ontwikkelen en van werkplek te wisselen op het moment dat ik daaraantoe was.

Ik maak me er sterk voor dat mensen deze mogelijkheden ook zien als ze zich ervoor open stellen en desgewenst ondersteun ik ze waar ik kan, om te komen waar ze willen zijn.'

 

Teamleider LVB/ASS
Stefan van Horssen

'Ik streef ernaar om een positief effect over te brengen aan mijn teams.'

'Het werken in een fijn team vermindert stress, uitval, gemopper en negatieve emoties en draagt bij aan een gevoel van collegialiteit, verbondenheid, energie en indirect aan ieders inzet. Daarom is het mijn ambitie als teamleider om teams te smeden die goed met elkaar samenwerken, waarbij werkplezier hoog in het vaandel staat. Door open te zijn, duidelijke verwachtingen uit te spreken en collega's van opbouwende feedback te voorzien draag ik daaraan bij. Deze elementen zijn in mijn optiek essentieel om uiteindelijk goede zorg te leveren aan onze bewoners. En dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen!'

 

Teamleider 's Koonings Jaght
Cindy Tebes

'Elke dag opnieuw als ik in mijn auto stap en voldaan naar huis rij denk ik: Wat heb ik toch een geweldige baan.'

Ik ben een teamleider die zichtbaar is voor de teams, door er ook letterlijk te zijn waar dit kan. Binnenlopen bij een locatie en de mooie dynamiek van een team te ervaren is iets waar ik trots op ben, wat verrichten ze toch mooi werk met elkaar.  

Open en transparant zijn in communicatie zijn belangrijke waarden in mijn werk. Deze draag ik dan ook dagelijks uit. Wat maakt dat medewerkers dit vertrouwen ervaren en deze open communicatie ook naar mijn toe voeren, prachtig! En dan gaat het om een diversiteit aan vraagstukken zoals een opleidingsvraag of de vraag hoe een medewerker het beste zijn/ haar begeleidingsstijl kan aanpassen bij een bepaalde cliënt? Hier hebben we het dan met elkaar over.  

Zo kan ik stappen maken met de teams wat altijd ten goede komt van onze cliënten.' 

 

Teamleider Rijkerswoerd
Chantal Peelen-Opperman

'Ik vind het belangrijk om aandacht te hebben voor het werk en het plezier van de medewerkers.' 

Ik geniet van het contact en de sfeer op de locaties. Mijn deur heb ik het liefst open staan! Ik heb het volste vertrouwen in de medewerkers die ervoor zorgen dat onze cliënten een plezierige dag hebben. Hierbij daag ik hen uit om naar zichzelf te kijken, maar ook te leren van andere collega's. Ik ben van mening dat je kwaliteiten juist liggen in wat je leuk vindt om te doen.

Teamleider Verpleegkundige dienst
Saskia van Denderen

‘Ik maak mij sterk voor blijven leren en ontwikkelen in je werk’ 

Binnen Siza intensieve zorg werken we met een dynamische doelgroep waarbij geen dag hetzelfde is. Dat betekent dat wij zelf ook niet vastgeroest kunnen raken. En hoe blijf je nou beter flexibel in je werk dan door te blijven ontwikkelen en leren? Voor mijzelf als teamleider merk ik dat ik elke dag leer en hoe fijn ik dat vind. Dat gun ik de medewerkers en cliënten ook. Voor mij niets mooiers dan het managen van een locatie waarin continue geleerd en ontwikkeld wordt. Dus als een medewerker kansen ziet of ik zie die kansen dan zal ik hem of haar zeker stimuleren om verder te groeien! 

Teamleider en Coach Werkgeluk
Hettie van Looijengoed

'Ik zeg na 34 jaar werken binnen Siza echt dat ik de leukste baan van de wereld heb.' 

Bij Siza krijg ik alle ruimte om mezelf te kunnen zijn. Kijken en luisteren vanuit wat iemand kan, waar iemand goed in is en zo denken in mogelijkheden en oplossingen. Ik betrek de medewerkers bij de taken en geef ze de ruimte om verantwoordelijkheden te nemen. Zo zorgen we met elkaar voor kwalitatieve zorg voor onze cliënten.

Teamleider LVB/ASS
Stan Peeters

Het ‘zien’ van het individu en daar waardering voor tonen is datgene waar ik mij als teamleider sterk voor maak.  

Ik zie het effect van deze investering en dat maakt dat ik uitdraag dat er best wat meer waardering getoond mag worden naar de medewerkers toe en dat we zuinig mogen zijn op wat we in huis hebben.  

Leonie Roodhuizen
(recruiter bij Siza)
geeft je graag antwoord

Heb je vragen?

Lees in onze privacyverklaring hoe Siza met je persoonsgegevens omgaat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.