Privacyverklaring verwerking gegevens van sollicitanten

Als je bij Siza solliciteert, verwerken we jouw persoonsgegevens. Wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat jouw rechten zijn, lees je hieronder.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie die over een persoon gaat, zoals naam, adres, inloggegevens en foto. Daarnaast zijn er bijzondere persoonsgegevens. Zoals informatie over gezondheid, ras, seksuele voorkeur, financiën en godsdienst. Bijzondere persoonsgegevens krijgen extra bescherming.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Als je bij ons solliciteert, verwerken we jouw persoonsgegevens. Met verwerken bedoelen we dat we deze gegevens bijvoorbeeld opslaan, aanvullen en, na verloop van tijd, ook weer verwijderen.

 

Wat en waarom?

De gegevens en documenten die je verstrekt, bijvoorbeeld op het digitale sollicitatieformulier of via de website, worden verwerkt om te bepalen of je in aanmerking komt voor een functie bij Siza. We verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou zijn verstrekt, waaronder naw-gegevens, andere persoonsgegevens en eventueel een toegevoegde foto. Verder zijn je opleiding, gevolgde cursussen, stages en werkervaring nodig voor het beoordelen van de geschiktheid.

Voor alle gegevens geldt dat we niet méér gegevens verwerken dan we nodig hebben. Ook verwerken we jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Indien dit voor de functie nodig is, vragen we aan sollicitanten om deel te nemen aan een assessment. In dat geval worden die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het assessment. Hiervoor wordt eerst jouw toestemming gevraagd.

Soms maken we gebruik van cameratoezicht om onze gebouwen en eigendommen te beschermen. Wij geven duidelijk aan waar wij gebruikmaken van deze camera’s.

 

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Je mag jouw persoonsgegevens bij ons inzien, laten corrigeren of laten verwijderen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op, onder andere om ons ervan te verzekeren dat je inderdaad een verzoek voor jouw eigen gegevens hebt ingediend. Wij beoordelen je verzoek en reageren binnen een maand en zullen, indien mogelijk, je verzoek uitvoeren.

 

Bewaren van gegevens

Siza bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Deze gegevens worden uiterlijk vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure verwijderd. Je kunt ons toestemming geven om de gegevens langer te bewaren, met het oog op mogelijke toekomstige vacatures en uitnodigingen voor sollicitanten-bijeenkomsten. Met deze toestemming worden de gegevens maximaal een jaar bewaard. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken.

 

Als je wordt aangenomen, worden de verkregen persoonsgegevens verwerkt voor o.a. het opstellen van de arbeidsovereenkomst en voor administratieve doeleinden en verplichtingen.

 

Beveiliging en bescherming van gegevens

Siza neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om deze gegevens te beveiligen, zoals het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen, bijv. op basis van dreigingen. Medewerkers van Siza die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsplicht.

 

Cookies

Als je onze website bezoekt, plaatsen wij een cookie op jouw apparaat. Voor een verdere uitleg verwijzen we naar ons cookiebeleid.

 

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden, die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval nemen wij contact met je op voordat wij jouw gegevens gebruiken voor deze nieuwe doeleinden.

 

Vragen en klachten

Heb je vragen over de privacyverklaring of over ons privacybeleid, mail dan naar onze functionaris gegevensbescherming (FG) via privacy@siza.nl. De FG is onafhankelijk en houdt toezicht op het naleven van de privacywetgeving en adviseert ons hierover. Ook als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je mailen naar privacy@siza.nl.

Als wij er toch niet uitkomen, dan kun je op grond van de privacywetgeving een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Diana Visch
(recruiter bij Siza)
geeft je graag antwoord

Heb je vragen?

Lees in onze privacyverklaring hoe Siza met je persoonsgegevens omgaat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.