Begeleider HBO | Schoppenkoning 18

Medio januari 2024 wordt er op het park 's Koonings Jaght een nieuw gebouw gerealiseerd met 30 appartementen in clusters van 4 en 6 woningen voor onze cliënten die vallen binnen de doelgroep mensen met een (matig tot) ernstig verstandelijke beperking waarbij sprake is van ernstig probleemgedrag (EVB+). Het nieuwe gebouw voorziet, naast de woonfunctie, ook in dagbestedingsactiviteiten voor de cliënten die in het nieuwe gebouw gaan wonen. Dagbesteding is onderdeel van de zorg en wordt geboden door dezelfde begeleiders die de zorg verlenen. Er zal gewerkt gaan worden volgens de Triple C methodiek.  

“Triple-C is een behandel- en organisatiemodel dat menswaardigheid bevordert. Het bestaat uit een visie en methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor cliënt, coach en competentie. Want het zijn altijd een cliënt en zijn coach (begeleider) die door middel van gezamenlijke dagelijkse taken bouwen aan hun vertrouwensrelatie en competenties.” (Citaat uit ‘Triple-C, tot hier en verder’ van Wouwe en Van de Weert). Zij zijn voorlopers in de Triple-C methodiek. Voor deze pilot woningen, waar nu ook mensen met een ernstige verstandelijk beperking wonen zijn wij op zoek naar een enthousiaste begeleider op HBO-niveau.

Spreekt het volgende jou aan?

✓ Werken met de Triple-C methodiek en je daarin willen bekwamen 

✓ Coördineren van zorg en werkzaamheden binnen het team 

✓ Zorgtaken, begeleiding- en dagbestedingstaken kunnen combineren in een (zoveel als mogelijk) 8-uurs rooster 

✓ Minimaal 28 en maximaal 36 uur per week werken  

✓ Invloed willen hebben in hoe teams ingericht worden voor de nieuwe locatie

✓ Werken met cliënten met een ernstig verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag

Wat neem je mee?  

Voor de functie heb je een afgeronde opleiding in de zorg en welzijn op minimaal HBO-niveau, zoals Social Work. Ook ben je bereid om voorbehouden handelingen te leren en uit te voeren, zoals medicijnen delen, insuline toedienen of wondverzorging verlenen. Een grote pré is wanneer je al bekend bent met de Triple-C methode.

Maak jij ons team compleet?

Het zijn nieuw te vormen teams. In aanloop daarop ga je binnen de pilot woningen deel uit maken van bestaande teams. Mensen met passie voor de zorg voor mensen met een EVB. In deze teams ga je je het werken met Triple C eigen maken en werken aan teambuilding. Je krijg scholingen aangeboden zoals: 

✓ Triple C 
✓ Samen Houvast (‘agressie training’) 
✓ Intervisie 
✓ Persoonlijk Begeleiderschap 
✓ Teambuilding 
✓ Trainingen/cursussen gerelateerd aan de Triple C methodiek. Bijvoorbeeld zorg én dagbesteding bieden op één locatie 

Wanneer je solliciteert gaan we met je in gesprek om te bekijken welk team en locatie passend zijn bij wat jij zoekt en te bieden hebt. 

Beloning voor jouw werk!

Omdat jij hard hebt gewerkt om jouw zorgdiploma te halen, staat daar natuurlijk wat tegenover! De arbeidsvoorwaarden voor de functie Begeleider HBO zijn ​conform CAO Gehandicaptenzorg schaal FWG 45. Waarbij we oog hebben voor de intensieve begeleiding en gedragsregulering die in deze functie wordt gevraagd. De herformulering en herweging van deze functie is in gang gezet.

 

 

Ja, ik wil!

Zie jij deze vacature helemaal zitten? Super! Solliciteren kan via de gele knop op deze pagina. In de afbeelding hiernaast zie je hoe de sollicitaiteprocedure eruit ziet.

Heb je interesse in het werken als Begeleider bij Siza, maar is de functie op deze locatie niet helemaal een 100% match? Vaak zijn er dan toch mogelijkheden! We nodigen je in dat geval uit om op deze vacature te solliciteren en gaan dan samen kijken naar een mooie plek voor jou bij Siza.

Deel: