Vacature bestuurssecretaris zorg is gesloten

We schetsen de uitdaging

Twee bestuurders: zeer betrokken, snelle denkers met overzicht én oog voor detail. Met innovatieve ideeën, die de dagelijkse processen op de kop kunnen zetten, maar ook met de behoefte dat alles wat is afgesproken, geregeld en nagekomen wordt.

Twee bestuurders en het management: met gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit van ondersteuning én goede bedrijfsvoering. Dat betekent elkaar kunnen vinden en verstaan. Heldere verwachtingen over en weer, ruimte voor onderzoek en vernieuwing en én kunnen rekenen op gemaakte afspraken.

Bestuurders, management en CCR en OR: met een jaren geleden gezamenlijk ingezet traject naar meer zeggenschap en medezeggenschap in de directe leefomgeving. Waarbij we in vertrouwen zoeken naar besluitvormingsprocessen, die hier het best bij passen, met als doel dat mensen zoveel mogelijk invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leef- en werkomgeving.

Bestuurders, management, OR en CCR, medewerkers, en de raad van toezicht: met één gezamenlijk belang. Het verschil maken voor mensen met een beperking of chronische ziekte, zodat zij hun leven kunnen leiden zoals ieder dat zelf wil. Dat betekent een voortdurende, open uitwisseling van kennis, ervaringen en dilemma’s, een onderzoekende houding en het gezamenlijk vormgeven van de ondersteuning die we als Siza bieden vanuit de waarden en visie waar we voor staan. En waaraan iedere speler een bijdrage levert vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid.

Het veld waarin wij werken: politiek, maatschappelijk en bestuurlijk continu in beweging.

Deel:

Het team

De raad van bestuur wordt ondersteund door onze bestuurssecretaresses en stafmedewerkers, onder wie een bestuurssecretaris.

Ieder heeft zijn rol, en weet dat die rol alleen goed vervuld kan worden door samen te werken met de ander, op verbinding en inhoud, zonder hiërarchie. En met de visie van Siza in houding en gedrag verwerkt.

Het gezamenlijke doel is: de raad van bestuur ondersteunen bij de besturing van de organisatie. Door te structureren en te stroomlijnen, signalen op te pikken, zaken voor te bereiden en af te handelen en onderlinge verbanden te zien. Daarnaast verwacht de raad van bestuur van de ondersteuning dat zij waar nodig tegenspel bieden en een spiegel voorhouden.

De bestuurssecretaris coördineert de ondersteuning van de raad van bestuur door dit team. Daarnaast is de bestuurssecretaris eerste aanspreekpunt voor de klachtenfunctionaris en vertrouwenspersonen van Siza.

Wat vragen wij

Vooral de spin in het hierboven beschreven web zijn, die er plezier in heeft processen in de organisatie op zo’n manier te laten verlopen dat ze invulling geven aan onze visie. En daarbij ook de procedures goed bewaakt en afstemt.

Dat betekent dat je van nature een verbinder bent en een feilloos gevoel voor verhoudingen hebt. Dat je gericht bent op de ander en tegelijkertijd een autonome denker bent.

Dat je zelfstandig werkt en ergens voor staat, en daarbij telkens blijft toetsen of de ander je kan en wil volgen. Dat je nieuwsgierig bent naar zowel de persoon als de zaak. Dat je altijd zoekt naar afstemming en uitwisseling, zonder daarbij je eigen rol en die van de ander uit het oog te verliezen.

Het betekent ook dat je ‘groot’ en ‘klein’ kunt denken en doen. Dat je overzicht houdt, grotere verbanden ziet en ontwikkelingen op de agenda krijgt. En tegelijkertijd de puntjes op de i wil zetten, en afmaken wat afgesproken is.

Je kunt met gemak helder en toegankelijk communiceren, schriftelijk en mondeling.

Je bent op de juiste momenten zichtbaar en weet ook wanneer je dat minder moet zijn. En je kent de waarde van humor en relativeringsvermogen in het dagelijks werken met elkaar.

En tot slot: je hebt ervaring in een rol binnen complexe bestuurlijke processen.

Deel:
Diana Visch
(recruiter bij Siza)
geeft je graag antwoord

Heb je vragen?

Lees in onze privacyverklaring hoe Siza met je persoonsgegevens omgaat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.