Manager Kwaliteit | Centraal Bureau

Van betekenis zijn, kansen scheppen, verantwoordelijkheid nemen en plezier!  

Samen werken aan verandering  
Siza zoekt een manager Kwaliteit die de uitdaging aangaat om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten en collega’s verder te versterken. Met de afdeling kwaliteit zorg je voor een continue kwaliteitscyclus samen met cliënten en collega’s. Zo willen we de kwaliteit van zorg vergroten zodat we verschil blijven maken.   Als manager kwaliteit ben je expert op het gebied van kwaliteitsmanagement in de zorg. Je bent een bouwer die het interessant vindt om het kwaliteitsmanagement binnen Siza, passend binnen de strategische organisatievisie, verder te verstevigen. Je bent een gedreven aanjager van methodisch werken en kan dit inzetten zodat het waarde toevoegt voor collega’s en cliënten. Je stelt je op als dienstverlenende, kritische en proactieve sparringpartner voor de directeur Mens & Organisatie. Je bent een manager die aanspreekt, concreet is, die durft te gaan staan voor de kwaliteit van zorg in onze zorgeenheden, die de lijn vast kan houden en aan durft te spreken. Met kwaliteit van leven voor onze cliënten en collega’s voorop.   Als manager kwaliteit ben je verantwoordelijk voor een team van circa 18 teamleden bestaande uit oa vakspecialisten, adviseurs, projectleiders en coaches. Daarnaast ben je functioneel leidinggevende van meerdere commissies. Je bent in staat om de aanwezige inhoudelijke expertise en de mensen op een inspirerende manier met elkaar te verbinden.  

Resultaatgebieden 

 • Het kwaliteitscycli verder implementeren en tot aantoonbaar resultaat leiden voor cliënten en collega’s.  
 • Het monitoren en zo nodig bijstellen van kwaliteitsbeleid ten behoeve van het primaire proces, management en RvB 
 • Zorgdragen voor actueel beleid, protocollen en werkprocessen ten behoeve van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.   
 • Borging van de kwaliteitseisen in het primair proces zoals vastgelegd in diverse contracten, wet- en regelgeving en beroepscodes.  
 • Onderzoeken en rapporteren van incidenten en ondersteunen van toezicht.  
 • Het benutten van dilemma’s zodat kwaliteitsdenken en collectief vakmanschap wordt versterkt.  
 • Verdere ontwikkeling de afdelingen Kwaliteit en haar commissies op basis van verbindend leiderschap en een cultuur scheppen die bijdraagt aan de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.   
Deel:

Wat neem je mee?

Functie-eisen 

 • Een afgeronde hbo – of academische opleiding, bijvoorbeeld zorgmanagement. 
 • Resultaatgericht en aantoonbare ervaring met proces- en kwaliteitsmanagement.  
 • Aantoonbare ervaring met verandermanagement 
 • Analytisch en snel in staat om data en situaties te duiden en te schakelen bij diverse uitdagingen.  
 • Uitstekende coachende, verbindende leiderschapskwaliteiten waarmee je mensen weet te motiveren in een verandering 
 • Effectief communicator, zowel mondeling als ook schriftelijk.  

Kerncompetenties en persoonskenmerken  

 • Energiek, resultaatgericht en daadkrachtig vanuit de verbinding. 
 • Maakt duidelijke keuzes in goed overleg met betrokkenen en gaat daarvoor staan. 
 • In staat om synergie te realiseren tussen systeem- en leefwereld en tussen tactisch en operationeel niveau 
 • Teamplayer en verbinder, gelooft in de kracht van samenwerken en optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kwaliteiten.  
 • Toegankelijk, open, prettig in de omgang 
 • Sociaal vaardig, organisatiesensitief met oog voor de mens.

Aanbod

Waardering voor je werk

 • Een brutosalaris conform de CAO Gehandicaptenzorg FWG 65/70 bij een fulltime dienstverband, inschaling wordt gebaseerd op je ervaring en opleiding. 
 • Een vaste eindejaarsuitkering die bestaat uit een volledige 13e maand, studiekostenfaciliteiten en balansverlof naast de wettelijke vakantie-uren. 
 • Vakantietoeslag van 8%. 
 • Een zeer goede pensioenvoorziening via het Pensioenfonds Zorg & Welzijn en deelname in diverse collectieve zorgverzekeringen.

Procedure

Een selectiecommissie onder voorzitterschap van de directeur Mens & Organisatie zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Gesprekken worden gepland op vrijdag 24 maart (1e ronde) en maandag 27 maart (2e ronde).  

Je sollicitatie kun je vóór 17 maart richten aan Hanneke Drewes.  

Contact met referenten en assessment kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.  

Deel: